Зеисс & нове очи у 2016 међународне катаракте & валну операцију Форум (ИЦРС)



Нове очи заједно са Зеисс у форуму





Ја станица излаже на сајму